Personbeskyttelseserklæring

Sidst opdateret: 30 September 2014

McNeil Denmark ApS går op i emner omkring privatliv og ønsker, at du skal være klar over, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver information. Denne Personoplysningspolitik beskriver vores fremgangsmåder i forbindelse med information, som vi eller vores serviceydere indsamler via Webstedet eller Webejendom (herunder, for eksempel, et mobilt websted eller applikation), der drives og kontrolleres af os, og fra hvilken du har adgang til denne personoplysningspolitik (hver især "Webstedet"). Ved at afgive personlige oplysninger til os eller ved at bruge webstedet indvilger du i vilkårene og betingelserne ved denne Personoplysningspolitik.

INFORMATIONSINDSAMLING

Information som du afgiver

Visse områder af webstedet kan bede dig om at afgive personlig information, for at du kan drage fordel af de angivne funktioner (så som abonnement på nyhedsbreve, tips/forslag eller ordrebehandling) eller for at deltage i en bestemt aktivitet (så som lodtrækninger eller andre markedsføringstiltag). Du vil blive oplyst, hvilken information der kræves, og hvilken, det er valgfrit at afgive.

Vi kan kombinere den information, du afgiver, med anden information, som vi har indsamlet fra dig, hvadenten on- eller offline, herunder, for eksempel, din købshistorik. Vi kan også kombinere den med information, vi modtager om dig fra andre kilder, så som andre Johnson & Johnson selskaber, offentligt tilgængelige informationskilder (herunder information fra dine offentligt tilgængelige profiler på sociale medier) og andre tredjeparter.

Passiv indsamling af information og brug af samme

Mens du navigerer gennem et websted, kan visse typer information blive indsamlet passivt (dvs. Indsamlet, uden at du aktivt afgiver den), med brug af diverse teknologier og metoder, så som Internet Protocol adresser, cookies, Internetmærker og indsamling af navigationsdata.

Læs venligst vores Cookiepolitik, og se på dine indstillinger for cookies for detaljeret information om cookies og andre sporingsteknologier, der anvendes på vores websted. I denne politik vil du også finde information om, hvordan du kan slå cookies og sporingsteknologier fra, hvis du ikke indvilger i deres brug. Hvis du ikke slår cookies og andre sporingsteknologier fra, vil vi gå ud fra, at du indvilger i brugen af disse.

Hvordan vi bruger og videregiver information

Vi bruger og videregiver information, som du afgiver, som beskrevet på det sted, hvor den indsamles.

Vi bruger også information fra eller om dig:

  • til at svare på dine henvendelser og opfylde dine anmodninger, så som at sende dig dokumenter, som du har bedt om, eller e-mailpåmindelser;
  • til at sende dig vigtig information om vores forhold til dig eller vedrørende webstedet, ændringer i vores vilkår og betingelser og politikker og/eller anden administrativ information; og
  • for vores forretningsformål, så som dataanalyse, revisioner, udvikling af nye produkter, forbedring af vores websted, forbedring af vores produkter og serviceydelser, bestemmelse af brugerdata for webstedet, personliggørelse af din oplevelse af webstedet ved at vise dig produkter og tilbud, der er tilpasset dig, og til at afgøre, hvor effektive vores markedsføringskampagner er.

Vi videregiver også information indsamlet via webstedet:

  • til vores søsterselskaber med de formål, der er beskrevet i denne Personoplysningspolitik. En liste over vores søsterselskaber kan ses her (klik på linket til formular 10K, version 21, under “SEC Filings”). McNeil Denmark ApS er den ansvarlige part for styringen af personlige oplysninger med delt anvendelse;
  • til vores tredjeparts partnere, med hvilke vi tilbyder et fællesmærket eller fællesmarkedsført element;
  • til vores tredjeparts serviceleverandører, som leverer ydelser så som webstedshosting og moderering, mobil applikationshosting, dataanalyse, betalingsformidling, ordreopfyldelse, levering af infrastruktur, IT-ydelser, kundeservice, levering af e-mail og direct mail, kreditkortformidling, revisionsservice og andre ydelser, for at sætte dem i stand til at levere ydelser; og
  • til en tredjepart i tilfælde af omorganisering, sammenlægning, salg, joint venture, overførsel, overgivelse eller anden overdragelse af hele eller nogen del af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende begivenheder).

Herudover bruger og videregiver vi information indsamlet via webstedet, som vi finder det nødvendigt eller passende: (a) som tilladt ved relevant lovgivning, herunder lovgivning udenfor dit bopælsland; (b) for at overholde juridiske processer; (c) for at svare på henvendelser fra offentlige og statslige myndigheder, herunder offentlige og statslige myndigheder udenfor dit bopælsland; (d) for at håndhæve vores vilkår og betingelser; (e) for at beskytte vores og vores søsterselskabers drift; (f) for at beskytte vores og/eller vores søsterselskabers eller dine eller andres rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom; og (g) for at give os mulighed for at forfølge mulige afhjælpningsmidler eller begrænse enhver skade, vi måtte blive udsat for. Vi kan også bruge og videregive information indsamlet på webstedet på andre måder, med dit samtykke.

Vi bruger og videregiver også informationer, som vi indsamler passivt, som beskrevet ovenfor under "Indsamling og brug af passiv information", og til ethvert andet formål, undtagen hvor relevant lovgivning kræver andet (for eksempel hvis vi afkræves at behandle sådan information som personlig information). Herudover kan vi bruge og videregive information, der ikke kan bruges til personidentifikation til ethvert formål. Hvis vi kombinerer information, der ikke kan bruges til personidentifikation, med information, der kan (så som at kombinere dit navn med din geografiske placering), vil vi behandle den kombinerede information som personlig information, så længe den er kombineret.

TREDJEPARTS WEBSTEDER OG YDELSER

Denne Personoplysningspolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, privatliv, information eller andre fremgangsmåder for nogen tredjepart, herunder enhver tredjepart der driver ethvert websted eller webejendom (inklusive, men ikke begrænset til, enhver applikation), der kan tilgås via dette Websted eller til hvilket dette websted indeholder et link. Rådigheden eller medtagelsen af et link til ethvert sådant websted på dette websted indebærer ikke nogen anbefaling af det fra os eller vores søsterselskaber.

SIKKERHED

Vi tager rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte personlig information, der er underlagt vores kontrol. Desværre er ingen datatransmission over internettet eller datalagringssystem garanteret 100 % sikker. Hvis du har grund til at formode, at din interaktion med os ikke længere er sikker (hvis, for eksempel, du mener, at sikkerheden af enhver konto, du måtte have hos os, er blevet kompromitteret), bedes du omgående meddele os dette ved at kontakte os via "Kontakt os" herunder.

VALGMULIGHEDER OG ADGANG

Dine valg vedrørende vores brug og videregivelse af dine personlige oplysninger.

Vi giver dig mulighed for at vælge med hensyn til vores brug og videregivelser af dine personlige oplysninger i markedsføringsøjemed. Du kan tilvælge:

  • At modtage markedsføringsmeddelelser fra os : Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser fra os i fremtiden, kan du fravælge dem ved at kontake os ved hjælp afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor. I dit svar til os bedes du angive dit navn, fortælle os hvilke(n) form for markedsføringsmeddelelse(r), du ikke længere ønsker at modtage, og oplyse hvilke(n) adresse(r), de(n) bliver sendt til. Hvis du for eksempel ikke længere ønsker at modtage e-mails eller direct mail fra os, så lad os det vide, og giv os dit navn og din e-mailadresse eller postadresse.
  • Vores deling af dine personlige oplysninger med søsterselskaber og tredjeparter: : Hvis du ville foretrække, at vi ikke fremover deler dine personlige oplysninger med vores søsterselskaber og/eller tredjeparter med henblik på deres markedsføringsformål, kan du fravælge denne deling ved at kontakte os ved hjælp afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor. I dit svar til os bedes du oplyse, at vi ikke længere skal dele dine personlige oplysninger med vores søsterselskaber og/eller tredjeparter med henblik på deres markedsføringsformål, og oplyse dit navn og din e-mailadresse.

Vi vil sørge for at efterkomme din(e) anmodning(er) så hurtigt, som det rimeligvis er muligt. Bemærk venligst, at hvis du fravælger, som beskrevet ovenfor, er vi ikke i stand til at fjerne dine personlige oplysninger fra databaser hos vores søsterselskaber, med hvem vi allerede har delt dine oplysninger (d.v.s., fra den dato, hvor vi implementerer din fravalgsanmodning). Bemærk også, at hvis du fravælger at modtage markedsføringsrelaterede beskeder fra os, kan vi stadig sende dig vigtige beskeder vedr. transaktioner og administration, som du ikke kan fravælge.

Hvordan du kan tilgå, ændre eller slette dine personlige oplysninger.

Hvis du gerne vil gennemse, rette, opdatere eller slette den personlige information, som du har afgivet via webstedet, bedes du kontakte os ved hjælp afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor. Vi vil sørge for at efterkomme din anmodning så hurtigt, som det rimeligvis er muligt.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet i denne personoplysningspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode kræves eller er mulig i henhold til relevant lovgivning eller for i øvrigt at opfylde en juridisk forpligtelse.

BRUG AF WEBSTEDET FOR MINDREÅRIGE

Webstedet er ikke rettet mod personer under 18, og vi frabeder os at sådanne personer afgiver personlige oplysninger via webstedet.

OVERFØRSEL OVER LANDEGRÆNSER

Dine personlige oplysninger kan blive opbevaret eller behandlet i ethvert land, hvor vi har faciliteter eller ydelsesleverandører, og ved at anvende vores websted eller ved at give os samtykke (hvor dette er et lovgivningskrav) indvilger du i overførslen af oplysninger til lande udenfor dit bopælsland, herunder til De Forenede Stater, hvilket kan medføre anderledes regler for beskyttelse af personlige oplysninger end i dit eget land.

FØLSOMME OPLYSNINGER

Medmindre vi specifikt udbeder os det eller giver mulighed for det, bedes du undlade at afgive eller afsløre følsomme personlige oplysninger (f.eks.oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religion eller andre overbevisninger, helbred, kriminel baggrund eller medlemskab af fagforening) på eller via webstedet eller på nogen anden måde til os. I tilfælde hvor vi beder om eller giver mulighed for, at du kan afgive følsomme oplysninger, vil vi gøre dette med dit udtrykkelige samtykke.

OPDATERINGER TIL DENNE PERSONOPLYSNINGSPOLITIK

Vi kan ændre denne personoplysningspolitik. Se venligst på mærket "SIDST OPDATERET" øverst på denne side, for at se hvornår denne personoplysningspolitik sidst blev opdateret. Enhver ændring til denne personoplysningspolitik træder i kraft i det øjeblik, vi placerer den reviderede personoplysningspolitik på webstedet. Din anvendelse af webstedet, efter sådanne ændringer er indtrådt, betyder, at du accepterer den reviderede personoplysningspolitik.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne personoplysningspolitik, bedes du kontakte os via e-mail til med-info-dk@its.jnj.com, eller skriv til følgende adresse :
McNeil Denmark ApS
Bregnerødvej 133
3460 Birkerød
Danmark